Do roku 2000r. Stowarzyszenie prowadziło Dzienne Centrum Aktywności dla osób dorosłych. W związku ze zmianą zasad finansowania DCA Zarząd Koła PSOUU w Krośnie podjął starania o utworzenie nowej placówki, która posiadałaby stabilność finansową.

W dniu 1 czerwca 2000r. Zarząd PSONI (zawniej PSOUU) w Krośnie podjął uchwałę, w której upoważnił panią Joannę Janochę do koordynowania spraw związanych z przekazaniem Stowarzyszeniu budynku po byłym oddziale rehabilitacji w Potoku oraz prowadzenia działań mających na celu uruchomienie w tym obiekcie nowej placówki - Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zadanie należało do bardzo trudnych. Pani Joanna Janocha oraz Zarząd Koła włożyli wiele wysiłku by przekonać Marszałka Województwa Podkarpackiego do przekazania zabytkowego budynku, a następnie Wojewodę i władze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o konieczności uruchomienia ŚDS i zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność placówki.

Blisko 4 lata starań w trakcie których odbyto wiele spotkań, zgłoszono wiele argumentów przemawiających za celowością utworzenia placówki przyniosły pozytywny efekt - w dniu 1 sierpnia 2003r. Krośnieńskie Koło PSONI (dawniej PSOUU) na podstawie umowy użyczenia otrzymało budynek w Potoku. Po dokonaniu drobnych prac remontowych w dniu 14 września 2004r. zaczął funkcjonować Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku.

Czas poświęcony na utworzenie nowej placówki to czas, w którym Stowarzyszenie spotkało wiele wspaniałych i bezinteresownych ludzi, dla których przyszłość dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie była ważna i którzy w każdy możliwy sposób wspierali nasze działania. Sprzymierzeńcami tej inicjatywy byli parlamentarzyści: poseł Tadeusz Kaleniecki, poseł Jan Tomaka, poseł Andrzej Kozioł, a także radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Piotr Babinetz, Józef Szajna, Jan Krzanowski, Stanisław Jucha oraz ówczesny Marszałek Województwa Podkarpackiego - śp. Leszek Deptuła i Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie - Mirosław Przewoźnik.

Również ze strony powiatu Stowarzyszenie miało poparcie dla swoich działań ze strony Starosty Powiatu Krośnieńskiego - Pana Zbigniewa Braja, Radnych Powiatu oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Wielki wkład w utworzenie placówki włożyli także rodzice dzieci DCA i OREW. Przepracowali oni wiele godzin przy remontowaniu i porządkowaniu budynku w Potoku, by stworzyć tam placówkę, która będzie dla ich dzieci drugim domem.

Dziś placówka rozkwita. Nie tylko poprawie uległ jej stan techniczny, ale przede wszystkim wnętrze - to dom „z duszą”, każdy z uczestników zajęć i pracowników wnosi wiele pozytywnej energii, która owocuje tym, że w ŚDS w Potoku każdy znajduje dla siebie coś interesującego.