Pomoc psychologiczna oraz wsparcie emocjonalne uczestników realizowane jest poprzez zajęcia indywidualne i grupowe oraz poprzez różne treningi umiejętności:

  • trening radzenia sobie ze stresem własnymi emocjami
  • trening asertywności
  • treningi zwiększające motywacje do pracy
  • treningi odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Podejmowane w tym zakresie działania skutkują poprawą zachowań uczestników pod względem zmian właściwości i mechanizmów psychicznych. Bezpośrednio przyczyniają się do poprawy funkcjonowania w sferze psychospołecznej, nabycia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego, rozwoju wiedzy poznawczej, rozwoju zainteresowań i umiejętności wykorzystywania czasu wolnego, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zachowań asertywnych.