Mimo śniegu dookoła Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku przygotowują wszystko do nadejścia wiosny. W pracowni ogrodniczej prace ruszyły pełną parą! Z wyhodowanych rok wcześniej pelargonii, nasi zdolni ogrodnicy, pobrali szczepki, które to włożyli do ziemi. Teraz tylko zapewnić im dużo słońca i czekać na kolorowe efekty.