31 stycznia 2018r., wzorem lat ubiegłych, odbyło sie w naszym Domu noworoczne spotkanie integracyjne dla rodziców, opiekunów i sympatyków naszej placówki. Na tę okoliczność grupa teatralna "Impresja" przygotowała montaż słowno-muzyczny pt. "Opowieść powigilijna", w którym udział wzięła liczna grupa naszych uczestników.

Widzowie obejrzeli cztery scenki, których tematyką były ważne w życiu priorytety: wsparcie bliskich, przyjaźń, relacje z drugim człowiekiem oraz akceptacja. Dopełnieniem części artystycznej programu spotkania był występ sześciu tancerzy, którzy przesłali zgromadzonej publiczności znaną, choć nie zawsze uzmysławianą sobie myśl: "Inny - nie znaczy gorszy". Nie zabrakło także wspólnego kolędowania. Następnie przybyli na spotkanie goście, wraz z p. Grzegorzem Bliźniakiem, przewodniczącym PSONI Koło w Krośnie, zostali ugoszczeni skromnym poczęstunkiem przygotowanym przez grupę gospodarstwa domowego. Spotkanie dopełniło omówienie spraw bieżących placówki.