Dziś cały nasz Dom jest pomarańczowy - właśnie dziś świętujemy wspólnie. To dziś pokazujemy, że jesteśmy, że chcemy być widoczni i zauważeni. Dlatego, mimo że Dzień Godności wypada w niedzielę, to my już dziś cieszymy się byciem razem przy wspólnym stole. Tak jak nasze ręce na symbolicznym drzewie, tak my wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną - społecznością Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku.