Czerwcowa pogoda sprzyjała różnorodnym działaniom porządkowym, ogrodniczym, jak i relaksacji wśród otaczającej przyrody. Uczestnicy ŚDS w Potoku chętnie korzystali z zajęć na świeżym powietrzu w parku i ogrodzie, w pełni poddając się elementom hortiterapii.