W czwartkowe przedpołudnie grupa uczestników z ŚDS w Potoku wraz z opiekunem pojechała do Gminnej Biblioteki w Jedliczu, na spotkanie z panią Zofią Macek autorką książki "Hitlerowski obóz pracy w Szebniach". Pani Zofia opowiadała o tragicznej i smutnej historii Obozu Pracy Przymusowej w Szebniach, przybliżyła nam codzienną egzystencję, naznaczoną tragedią, osób znajdujących się i pracujących w obozie pracy. Spotkanie ukazało, jak wiele okropności działo się w okresie wojennym, o czym nie możemy zapomnieć.