Przed południem w ŚDS w Potoku odbyły się wybory do samorządu Naszego ośrodka. W wyborach udział wzięło 7 kandydatów. Uczestnicy na kartach wyborczych zaznaczali osobę, która w tym roku startowała w wyborach samorządowych. Nad prawidłowością przeprowadzonych wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Mateusz Gołąb, Lucjan Szelc. Po komisyjnym podliczeniu głosów wyłoniono nowy Samorząd Domu:

  • Sławomir Młocek - Przewodniczący
  • Jakub Kasperek - Zastępca przewodniczącego
  • Gustaw Krawczyk - Sekretarz
  • Jarosław Dziura - Skarbnik

Gratulujemy !

 

Opracowała grupa animacji społecznej.