W Hotelu Krosno Nafta o godzinie 10:00 odbyła się konferencja dotycząca zakończenia projektu "Tacy sami". Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Prezes Zarządu Głównego Pani Joanny Janochy. Kolejnym etapem spotkania było wystąpienie przewodniczącego Zarządu Koła pana Grzegorza Bliźniaka oraz prezentacja filmu, który przedstawiał osoby niepełnosprawnie intelektualnie i ich problemy we współczesnym społeczeństwie. Po projekcji filmu odbyło się, również w formie filmowej, krótkie podsumowanie projektu "Tacy sami". Następnie w telegraficznym skrócie została przedstawiona konwencja dotycząca praw osób niepełnosprawnych intelektualnie. Konferencja poruszała bardzo istotną tematykę, która w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy Nas wszystkich. Na koniec odbyła się dyskusja panelowa, która dała możliwość zabrania głosu rodzicom, a przede wszystkim osobom niepełnosprawnym. Wypowiadali się oni na temat zalet projektu, problemów z którymi się stykają na co dzień, jak i własnych planów na przyszłość.

 

Opracowała grupa animacji społecznej