Jak co roku grupa uczestników ŚDS została zaproszona przez Słuchaczy II roku fotografii na swoją wystawę Dyplomową "Dni Autorskie". Jest to coroczna wystawa będąca egzaminem warsztatowym słuchaczy II roku Fotografii Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Wernisaż odbył się w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie przy ul. Kolejowej 1. Uczestnicy mogli zobaczyć zbiór fotografii sześciu autorów oraz porozmawiać z nimi na temat ich prac.

Opracował P. Malarczyk