W dniu 09.04.2013 Uczestnicy ŚDS wybrali się na wystawę "Dni Autorskie", będącej egzaminem warsztatowym słuchaczy Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Pokazywane na niej zdjęcia - wszystkie w tonacji biało - czarnej zostały ze względu na technikę wykonania podzielone salami. W mniejszej sali prezentowana jest fotografia analogowa, w większej - fotografia cyfrowa. Różnorodna tematyka pokazywanych zdjęć jest odzwierciedleniem indywidualnych poszukiwań artystycznych słuchaczy Studium.

 

Opracował Paweł Malarczyk.