W dniu 13.02.2013r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku odbyły się wybory do samorządu uczestników. W głosowaniu wzięło udział 25 podopiecznych będących tego dnia w placówce. W wyniku uzyskania największej liczby głosów przewodniczącym samorządu uczestników ŚDS w Potoku została Monika Trześniowska. Na kolejne funkcje wybrano: zastępca przewodniczącego Dawid Parylak, sekretarz Kinga Janas i skarbnik Jerzy Zajchowski. Porządku przy głosowaniu nadzorowała komisja składająca się z pracowników ośrodka: Pani Bernadetta Tomoń, Pan Lucjan Szelc i Pan Kamil Kowalik.

 

Opracował: Kamil Kowalik.