W dniu dzisiejszym uczestnicy ŚDS mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Naszą placówkę odwiedziło dwóch ratowników medycznych, którzy przeprowadzili zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, a także odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak sprawdzić oddech i udrożnić drogi oddechowe, ocenić stan przytomności poszkodowanego, zrobić resuscytację krążeniowo-oddechową, rozróżniać rany, krwotoki i urazy oraz odpowiednio zabezpieczyć poszkodowanego do czasu przyjazdu pogotowia. Na zajęciach z pierwszej pomocy kształtowane były zachowania charakteryzujące się gotowością do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie placówki i poza nią.

 

Opracował: Paweł Malarczyk