Wyjazd uczestników ŚDS na wystawę "Starej Fotografii" zorganizowaną przez Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.